PRAVIDLA SÚŤAŽE

PRAVIDLA SÚŤAŽE

 

I. Všeobecné ustanovenia
Organizátor súťaže je Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo namestie 3, 85101 Bratislava - Petržalka, IČO: 48215686, DIČ: 2120090291 - prevádzkovateľ eshopu www.kancelarskestolicky.com (ďalej len "organizátor").
Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "pravidlá").
1. Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a zašle prostredníctvom komentáre na Facebooku či Instagramu odpoveď na súťažnú otázku.
2. Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorá je v deň prihlásenia do súťaže staršie ako osemnásť (18) rokov a ktorá splní stanovené Pravidlá súťaže (ďalej len "Súťažiaci").
3. Organizátor nemusí uchovávať odpoveďe účastníkov a nemá povinnosť na kometáre odpovedať.
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá.
5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
6. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať aj jej pravidlá.
7. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebooku.

II. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov
1. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako odpoveď na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, facebookove a instagramove meno a prípadne doručovacia adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky obchodu a služieb.
2. Prihlásením sa do súťaže podľa Pravidiel vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenie (EÚ) č. 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") odo dňa účinnosti GDPR, Usporiadateľom ako správcom, prípadne ďalšími osobami, s ktorými ako spracovateľom Usporiadateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Súhlas Súťažiaci udeľuje v rozsahu údajov, ktoré má Súťažiaci uvedené vo svojom facebookovom profile, najmä meno, priezvisko, neúplná adresa bydliska (obec) a e-mail (ďalej len "Osobné údaje"), a to pre účely realizácie súťaže, vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhier, ako aj na marketingové účely, tj. ponúkanie produktov a služieb Usporiadateľa a iných osôb tvoriacich s ním koncern v zmysle príslušnej právnej úpravy a ich zmluvných partnerov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.480 / 2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, neposkytne ak je Súťažiaci, nemožno ho do súťaže zaradiť.

III. Mechanizmus súťaže a trvaní.
Súťaž prebieha od 11.10. 2021 - 15.10. 2021, na facebookovom profile Kancelárske stoličky - https://www.facebook.com/Kancelárské-Stoličky a súčasne taky na Instagramovom profile @kancelarskestolicky - https://www.instagram.com/kancelarskestolicky/ a to konkretne pod súťažným príspevkom, u ktorého je odkaz na tieto pravidlá.
Podmienky pre zaradenie súťažiaceho do žrebovania o výhru:
1. Súťažiaci musí správne odpovedať na Súťažnú otázku "V ktorých mestách Českej republiky a Slovenska je možné navštíviť naše kamenné predajne?" Prostredníctvom komentára pod príspevkom súťaže na Facebooku či Instagrame.
2. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť iba jedným komentárom.
Zo súťažiacich, ktorí splní Pravidlá a podmienky súťaže, vyžrebuje organizátor 3 výherce.

IV. Výhry a ich odovzdanie
1. Výhrou v súťaži je 3x Batoh DXRACER v hodnote 26,90 €.
2. Každý výherca bude informovaný o výhre priamo pod súťažným príspevkom na facebookových stránkach Kancelárske stoličky a tiež na instagramovom profile @kancelarskestolicjy a bude mu tiež zaslaná správa s informáciou o výhre v súťaži. Žrebovanie víťazov prebehne v pondelok 18.10. 2021.
3. Výhry budú výhercom odovzdané buď v sídle organizátora alebo budú zaslané poštou na výhercom uvedenú poštovú adresu v Českej republike či Slovensku. Pri vrátení zásielky, prebehne jeden ďalší pokus o doručenie.
4. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry sú vždy uvedené netto, po prípadnom odvode zrážkovej dane.

 

V porovnávači máte  0  produktZobraziť
Zmazať všetko
Načítám zboží...
HORE
zoom image