Reklamačný formulár
Formulár odstúpenia od zmluvy

Ponúkame nadštandardný prístup k prípadným reklamáciám

Pokiaľ dôjde k nejakému problému, ktorý nejde vyriešiť poslaním nového dielu a je potrebné doručiť stoličku na opravu k výrobcovi, my zaplatíme dopravu - nadštandard v tejto podobe žiadny iný obchod neponúka.


Nechceme aby zákazník, ktorý nám vkladá dôveru tým, že nakúpi tovar na našom e-shope, mal pri prípadnej reklamácii nejaké výdavky.
Na túto službu nemajú nárok zákazníci, u ktorých bola poskytnutá nejaká vyššia nadštandardné zľava, napríklad za množstvo, alebo bola poskytnutá garancia najnižšej ceny atď.


V prípade, že je už stolička po záruke, ponúkame Vám možnosť opravy.
Vyplňte reklamačný formulár vyššie a kolegovia z reklamačného oddelenia Vás budú informovať o ďalšom postupe. Nižšie uvedené ceny sú iba za prácu.Reklamácie
 

Obchodné podmienky

Základné pojmy

“Tovarom” je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.kancelarskestolicky.com “Predávajúci” je obchodná spoločnosť Kancelárske stoličky.com s.r.o. , Mánesovo namestie 3, 85101 Bratislava-Petržalka.

“Spotrebiteľ” je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

Zásady

Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby.

Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Všetky ceny tovaru sú uvedené na www.kancelarskestolicky.com a sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom sa nezapočítava do týchto cien. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka, ktorú si spotrebiteľ vyberá sám priamo počas realizácie objednávky. Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, pokiaľ v popise nieje uvedené inak. Cena tovaru označená ako “Akcia” je platná do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

Väčšinu tovaru doručujeme po celej Slovenskej republike ZADARMO - v prípade objednávky nad 60 € vr. DPH.
Pokiaľ bude objednávka nižšia ako 60 € vr. DPH, bude vás doprava stáť min. 6 € vr. DPH (kuriérskou prepravou) alebo 5 € vr. DPH pri vyzdvihnutí na predajni v Bratislave.

 

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku nasledovne:

  1. Prostredníctvom internetovej stránky www.kancelarskestolicky.com

  2. Telefonicky na čísle: +421 911 305 980 nebo: +421 951 371 249

  3. E-mailom na: bratislava@kancelarskezidle.com

  4. Osobne na predajni v Bratislave

Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prípadne jej časti na Váš e-mail. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru – označenie jeho druhu, ceny, množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (prípadne jej časť), je pre obe strany záväzná.

 

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred a aj po potvrdení objednávky a to telefonicky na čísle +421 911 305 980+421 951 371 249 alebo e-mailom na bratislava@kancelarskezidle.com ! Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar a číslo účtu. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný e-mailom prípadne formou sms správy.

 

Platba za tovar

Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom, v hotovosti pri prevzatí tovaru po doprave ku spotrebiteľovi alebo v mieste určenom predávajúcim v prípade osobného odberu.

Podnikateľ Kancelarskestolicky.com s.r.o. je povinný viesť tržby podľa zákona o EET a to od dátumu 1.6.2019. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Recyklačný poplatok

V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov.

 

Dodacia lehota

Dodacia lehota je uvedená u produktu pri objednaní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o aktuálnej dĺžke dodacej lehoty telefonicky, e-mailom prípadne formou sms správy. Dodacia lehota uvedená u výrobkov je informatívna priemerná doba dodania, ktorá sa v individuálnych prípadoch môže líšiť.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve ako aj v dohodnutej lehote. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom ku­riéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste určenom predávajúcim. V prípade osobného odberu v mieste určenom predávajúcim, je spotrebiteľ o možnosti prevzatia prevzatia tovaru informovaný sms správou alebo e-mailom. Pre osobný odber je tovar u predávajúceho rezervovaný 7 dní. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ svojim podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a to buď u kuriéra prostredníctvom,kto­rého mu bol tovar doručný, alebo na prevádzke osobného odberu na faktúre. Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu spotrebiteľ vizuálne dôkladne skontroluje zásielku či nieje poškodená. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí spotrebiteľ uplatniť najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, alebo bezodkladne po prevzatí zásielky. V prípade ak tovar nieje dodaný z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorú určuje predávajúci. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 

V případě reklamácie musí být vyplnený reklamačný formulár:

https://www.kancelarskestolicky.com/info/207-obchodne-podmienky-a-reklamacie.php?typ=1

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu: Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo namestie 3, 85101 Bratislava-Petržalka alebo na MERCURY STAR s.r.o. , U Trati 2619, 756 61 Rožnov p.R.
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť.

 

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop.

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Kupujúci spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom formuláre

https://www.kancelarskestolicky.com/info/207-obchodne-podmienky-a-reklamacie.php?typ=2

Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim spotrebiteli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru.

5. Tovar musí byť doručený späť na adresu Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo namestie 3,
85101 Bratislava-Peržalka, alebo na adresu Mercury Star s.r.o. , U Trati 2619, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, Česká republika. Najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ bude tovar vrátený v zloženom stave alebo v neoriginálnym obale, prípadne na niektorú z našich pobočiek, vyhradzujeme si právo na manipulačný poplatok v primeraných nákladoch.

6. Kupujúci spotrebiteľ má právo v rámci 14 dní odo dňa prevzatia tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

7. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Ak ste podnikateľom, alebo právnickou osobou a zakúpili ste u nás tovar na IČO, potom sa na Vás možnosť odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote 14-tich dní NEVZŤAHUJE. Robíme ale výnimky. Prípadné výnimky individuálne posúdi náš produktový manažér a tovar budete môcť vrátiť, ale len za predpokladu, že si u nás vyberiete iný tovar v podobnej hodnote.

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Zodpovednosť

Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.kancelarskestolicky.com sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na www.kancelarskestolicky.com pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na www.kancelarskestolicky.com nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na www.kancelarskestolicky.com si predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.

 

Dotazník

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Upozornenie
www.kancelarskestolicky.com si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov.

V porovnávači máte    produktZobraziť
Zmazať všetko
Načítám zboží...
HORE
zoom image